Make your own free website on Tripod.com

吳宗憲-吳宗憲的台語歌

吳宗憲的台語歌


三暝三日

光線漸漸照入無開燈的窗
空空的酒杯 裝著滿滿的相思
妳的形影雖然離開
但我的心內猶原攏是妳
想妳三暝三日 從頭到尾把妳想一遍
明知影無彩工 風吹草動心震動
想妳三暝三日 一點一滴按怎放抹記
乎你帶走的我的靈魂 只有是隨風亂紛飛

 

上一頁


沒妳的城市

不同款的都市 不曾走過的晚暝
青紅燈閃閃爍爍 親像塊問我要對叼位走
想起妳講過的話 每一句鑽入心肝底
想抹曉這段感情 會變作斷線的風箏
在這個沒妳的城市 心肝內想的人全是妳
離開傷心的所在 離抹開愛妳想妳夢妳的日子
在這個沒妳的城市 心肝內想的人還是妳
怎樣孤單來過日子 在這個沒妳的城市

 

上一頁


搖擺 Say Goodbye

離開心愛妳的身邊已經有三年
妳的形影在腦海中
早就放抹記
那麼剛好在異鄉的都市擱再遇到妳
妳的身邊有緣投的伊對妳糖甘蜜甜
乎我看著強要昏去捶心肝吐大氣
當初的我那麼糊塗竟然放妳一邊
心愛的人
誰人知影 會變甲那麼水
事到如今 目啁金金看伊搖擺 Say Good-bye

 

上一頁


大聲講出心內的話

想著妳可愛的模樣,我的心肝又擱亂紛紛
不通對阮虛情假愛 放浪妳的青春
若是有人對妳真心 不通放伊寂寞地等待
一生中會凍有幾擺 真心真意的情愛
大聲講出心內的話
咱的一切都是天的安排
是好是歹作陣去面對
大聲講出心內的話
無論風大風嘛粗
愛的路途有妳我鬥陣走

 

上一頁


真心換絕情

交給你的心 你放置叨位
風雨中的感情 你甘還會記
無奈秋風彼呢冷 陣陣吹惦胸前
心虛的笑容 是你最後的表情
你愛彼個人 置塊等你
伊甘有親像我彼呢阿愛你
過去情影像電影 輕輕浮在眼前
每一幕攏乎我 有講不出來的心痛
不願相信我的真心 最後換來一場絕情
不願相信你的愛情 彼呢阿冷
不願相信我的真心 最後換來一場絕情
甘講天註定愛你一生
真心換絕情 換絕情

 

上一頁


唱歌的人尚快樂

茫茫渺渺 真真假假 人生是什麼
甜蜜的愛情 永遠的愛人 誰人敢保證
要是會凍 輕輕鬆鬆 好壞攏免怨嘆
總有一天 會來看破 這個暫時的世界
唱歌的人有希望 歌聲好壞都一樣
只要是真心來作伙 朋友的鼓勵勝過一切
唱歌的人最快樂 不是錢有得買
歡歡喜喜笑微微 福氣比人卡多

 

上一頁


多情的港口 無情的天

故鄉的港口 猶原落著小雨
遠遠的船螺聲音響起
親像甲妳分開彼一日 牽著妳手 愈來愈冷的手
這個深深愛過的人 哪會變甲全然無感情
再會啦! 我的青春
用生命換來的紅嘴唇
今後只有在夢中才有可能
親像海鳥飛向寂寞的黃昏
再會啦!心愛的人
將我這個浪子來放抹記
當作我已經隨風吹散去
多情的港口 無情的天

 

上一頁


容易破碎的心

若是轉頭就來離開 對妳甘會不公平
看妳珠淚強要滴 嘛不知要說什麼
妳講感情不能勉強 無需擱再提起
叫我要好好保重自己 感情的路到這為止
阿! 外表堅強的妳 有一顆容易破碎的心
妳的笑容後面的悲傷
親像落雨的三月天
阿! 不願認輸的妳
有一顆容易破碎的心
甘願忍受所有的拖磨
含著嘴唇默默的離開

 

上一頁


相思是啥密

雨塊落 心肝溼糊糊
雨那止 雨水擱在目 土乾
想起妳 酸酸的滋味
無想妳 無知按怎過日子
那無妳 我不知影相思是啥密
愛著妳是我尚苦的甜蜜
阿! 妳阿妳阿何時才會了解
為妳付出了一切的人
還擱在等待
那無妳
我不知影相思是啥密
為著妳
暝日分攏不清
阿! 妳阿妳阿何時才會了解
只有妳知相思是啥密

 

上一頁


受傷的心

受傷的心已經無閒 無閒聽你擱講分明
就欲離開的行李內 找無你我的將來
男人的心嘛真堅定 擱再講感覺 勿會 著
你的愛情 這張無留住址的批
代表阮永遠無後悔
阿.....................
傷心傷心的話 請你放置你的心肝裡
無論天涯 亦是海角 阮永遠欲走乎你找
阿.....................
愛情愛情是假 何必聲聲句句欲挽回
若是日頭從西邊出來
阮還是決定欲走乎你找

 

上一頁FastCounter by bCentral

Copyright © 1999 Fun Fun, All Rights Reserved